تیوال | لیلا مظاهری درباره نمایش اُسلو: Sorry this play was boring me!! موضوعش برای من جذاب
S2 : 22:19:10
لیلا مظاهری
درباره نمایش اُسلو i
Sorry this play was boring me!!
موضوعش برای من جذاب نبود.
بازیگرها تمرین زیادی کرده بودند و انصافا خیلی خوب هماهنگ بودند. انرژی زیادی صرف کرده بودند. خوب آواز میخواندند.
عرض خسته نباشید به کلیه ی عوامل اجرا.
یعنی بلیطش رو نگیرم؟؟ دودلم کردی...
۲۱ مهر
بله آقای کیانی عزیز من هم فکر میکنم همین بلا سر نمایشنامه آمده باشد. همه چیز ما گرفتار سانسور میشه بسیار کلافه کننده بود برای من.
۰۳ آبان
ناراحت کننده بود برایم
چون دوستی معرفی کرده بود
و گفت که نمایشنامه تحسین شده
اسلو قراره اجرت بره...
و من با وجد نیم ساعت منتظر بودم
سایت باز شود و صندلی های خوب را
شکار کنم...
۰۳ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید