آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امیر مسعود
S3 : 13:33:10 | com/org
امیر مسعود 
عمران-سازه
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر، سینما، موسیقی،تماشای آثار هنری و مکان های تاریخی 
تهران / تهران  
۲۹ اسفند ۱۳۹۳