آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امیر مسعود
S3 : 03:57:40 | com/org
امیر مسعود 
عمران-سازه
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر، سینما، موسیقی،تماشای آثار هنری و مکان های تاریخی 
تهران / تهران  
۲۹ اسفند ۱۳۹۳