کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی عباسی
S3 : 04:58:47 | com/org
مهدی عباسی 
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
مهندس ناظر 
فیلم، تئاتر 
 
۲۶ بهمن ۱۳۹۷