آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سید سین
S3 : 02:54:27 | com/org
سید سین 
پزشکِ دندان
دکتری  
سرویس کردن دهان 
خدا،اهل بیت،امام زمان،حاج اسماعیل دولابی و شاگرداش،آرمانشهر ظهور، جامعه شناسی، روانشناسی، ادبیات،کتاب تئاتر،پراگ 
تلاش میکنم با پارامترهایی که مذهب برام تعیین کرده آدم خوبی باشم نه چون مذهبیم،چون میخوام به خدا نشون بدم رییس اونه بدونه حواسم هست که حواسش بم هست 
 
۰۴ آبان ۱۳۹۶