تیوال مجید اکبری | دیوار
S3 : 18:19:07
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
لایمن: به من بگید که من چیو باید درک کنم
تام: اینکه آدم های دیگه هم وجود دارن
زهره مقدم این را خواند
مجید اکبری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عشق من
رد زمان را گم کرده ام
چه فصلی است؟
پاییز است؟
یا بهار؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یک عکس :
دختر نشسته لب پنجره
یک مکث
***
با باد رفت...
قشنگه
حسش عجیب بود
ممنون :)
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
سپاس
قشنگ بـــود
منم وقتی می نوشتمش حس عجیبی داشتم
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید