کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل عادله ناصری
S3 : 12:07:11 | com/org
عادله ناصری 
روانشناسی
کارشناسی  
پیام نور 
خوشنویسی- آواز- بازیگری 
گذراندن دو دوره بازیگری در کلاسهای بازیگری آقای امین تارخ و هلیا/ در حال حاضر مشغول گذراندن کلاس جهت تقویت صدا و بیان 
بازیگری در تاتر و تلویزیون 
تهران / تهران  
۱۸ مرداد ۱۳۹۱