آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل افشین . د
S3 : 08:19:58 | com/org
افشین . د 
مدیریت
کارشناسی  
علامه 
 
شعر و هنر سوررئال - سینمای معنا گرا - موسیقی 
afshin.fog@gmail.com 
تهران / تهران  
۲۴ آذر ۱۳۹۲