کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل افشین پاشائی
S3 : 01:15:06 | com/org
افشین پاشائی 
حقوق
کارشناسی ارشد  
وکالت و مشاوره حقوقی 
نمایش ها و تئاترهای جاندار مدرن با رگه های طنز تلخ و کمدی گروتسک. از پاسیون های باخ تا آوازهای بنان، از سینمای انسانی کیارستمی تا خشونت عریان تارانتینو، و از این دست... 
 
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳