تیوال | پروفایل امیر
S3 : 00:04:34
امیر 
 
 
 
۲۲ فروردین ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
عاشقانه های نا آرام | ۵★ هم هوایی | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
رضا صادقی | ۵★ بنیامین بهادری | ۱★ سعید مدرس | ۵★