تیوال | پروفایل امیرحسین سیدآقایی
S3 : 03:16:58
امیرحسین سیدآقایی 
کارگردانی تلویزیونی
کارشناسی  
نویسنده رادیو 
ادبیات ، تئاتر ، رادیو  
بازیگری: درستکارترین قاتل دنیا ( تماشاخانه گندم -۹۸) روابط عمومی: نگهابانان تاج محل ( تالار مولوی - ۹۷) بازگشت مقتول به صحنه جرم ( دیوارچهارم _ ۹۷) طراح پوستر : بازگشت مقتول به صحنه جرم ( دیوارچهارم _ ۹۷) شکاف کوچک در استخوان (دیوارچهارم _ ۹۷)  
تهران / تهران  
۰۳ مرداد
نمایش‌های ‌تماشا کرده
نقل مکان | ۵★ آبی مایل به صورتی | ۵★ خنکای ختم خاطره | ۵★ کلنل | ۴★ شیرهای خان بابا سلطنه | ۴★ حضار قیام کنند | ۲★ این یک پیپ نیست | ۳★ پچ پچه های پشت خط نبرد | ۴★ عاشقانه‌های خیابان | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
در دنیای تو ساعت چند است؟ | ۵★ خوک | ۵★ بوسیدن روی ماه | ۳★ بمب، یک عاشقانه | ۴★