تیوال | پروفایل احمد سلگی
S2 : 03:31:01
احمد سلگی 
نمایش
کارشناسی ارشد  
نویسنده و کارگردان تیاتر 
 
هویت پروانه‌های مرده، بال پنجم، زهرماری، کالاندولا، شاه‌ماهی و آینده.... جز این‌ها دیگر هیچ است... هیچ. 
تهران  
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
شاه ماهی زهرماری بال پنجم هویت پروانه‌های مرده هویت پروانه‌های مرده کالاندولا