کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل احمدرضا حجارزاده
S3 : 10:04:37 | com/org
احمدرضا حجارزاده 
ادبیات و علوم انسانی
روزنامه‌نگار آزاد 
سینما،ادبیات و تئاتر،تئاتر،تئاتر... 
خبرنگار مطبوعات،منتقد تئاتر،سینما و ادبیات،از سال 78 تا کنون. کارگردانی چهار فیلم کوتاه برنده‌ی جایزه اول بهترین فیلم ... 
 
۲۳ مهر ۱۳۹۱