تیوال | پروفایل احمدرضا حجارزاده
S3 : 03:32:40
احمدرضا حجارزاده 
ادبیات و علوم انسانی
روزنامه‌نگار آزاد 
سینما،ادبیات و تئاتر،تئاتر،تئاتر... 
خبرنگار مطبوعات،منتقد تئاتر،سینما و ادبیات،از سال 78 تا کنون. کارگردانی چهار فیلم کوتاه برنده‌ی جایزه اول بهترین فیلم ... 
 
۲۳ مهر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پپرونی برای دیکتاتور | ۱★ پینوکیا | ۱★ دختر بوته گوجه فرنگی | ۳★ پیرمرد و ببر | ۵★ صندلی ها | ۵★ فصل شکار بادبادک ها | ۱★ دومینو | ۵★ کاسپار | ۵★ گاردن پارتی در انتظار هوگو | ۳★ خدای کشتار | ۳★ نزدیک تر | ۳★