کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امیرحسین
S3 : 08:43:19 | com/org
امیرحسین 
کارشناسی ارشد  
تهران 
 
سینما - تئاتر - نقاشی - موسیقی - هنر دوبله - روانشناسی - کامپیوتر - ریاضی - فیزیک - ورزش 
هنردوست 
تهران  
۲۴ بهمن ۱۳۹۴