تیوال آیدا در آینه | دیوار
S3 : 00:27:36
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
چه روزی بود امروز ...وقتی همه چی فراهمه برای دیدن یه تآتر خووب ، اجرای قوی و فوقالعاده ......
بی صبرانه منتظر اجرای عمومی هستیم
امیرحسین حیدری و محسن جوانی این را خواندند
آذرمهر، محمدرضا مدیری و عاشق تئاتر این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید