کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آیدا محمد
S3 : 12:50:56 | com/org
آیدا محمد 
کارشناسی  
آزاد 
نقاشی و تدریس 
 
فعالیت در زمینه نقاشی به مدت 5 سال .. برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشی در سال 90 در تهران .. تدریس نقاشی به کودکان با سابقه 4 سال 
تهران / تهران-میرداماد  
۲۲ خرداد ۱۳۹۲