آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل آوا فیاض
S3 : 13:15:22 | com/org
آوا فیاض 
فیلمساز،مدیر تولید،مدیر تبلیغات و روابط عمومی تئاتر  
سینما-تئاتر-سفر-تبلیغات-شنا 
* من همآن مجنونِ مستِ یاغی ام * 
تهران / تهران  
۰۵ شهریور ۱۳۹۱