آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سپهر امیدوار
S3 : 22:47:03 | com/org
سپهر امیدوار 
 
تئاتر های دیگر: دو متر در دو متر جنگ-مادر مانده-خنکای ختم خاطره-شکار رویاه-به خاطر یک مشت روبل-کالیگولا-قاتل بی رحم هسه کارلسون-ماکوندو-درس-مرغ دریایی-دایی وانیا-گلن گری گلن راس-آقای اشمیت کیه؟!-زنی از گذشته-ایوانف-خشکسالی و دروغ-شرق شرق است-عجایب المخلو 
تهران / تهران  
۲۷ بهمن ۱۳۸۸