تیوال | پروفایل علی
S3 : 20:51:12
علی 
مکانیک
کارشناسی  
کارمند 
فیلم، کتاب، موسیقی، ورزش، سفر 
تهران  
۲۹ تیر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
رستم و سهراب | ۱★