تیوال | علی عبداللهی درباره فیلم مسخره‌باز:
S3 : 16:38:24
عکسِ من
برعکسِ من
فارغ زِ هر
درد و غم است