تیوال | علی عبداللهی درباره نمایش پروانه الجزایری:
S3 : 13:12:18
"چگونه یک متن خوب را حیف کنیم؟"

...
یکم بیشتر توضیح میدین لطفا؟؟
۰۷ خرداد
لطف دارید شما فرشته خانم
۱۲ خرداد
خواهش میکنم :))
۱۸ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید