تیوال | علی عبداللهی درباره نمایش است:
S3 : 19:01:18
نشد که بشه متأسفانه
حیف..
علی آقا خوب نبود؟
۰۶ تیر
علی جان
من و تو دیگه تنها نیستیم چون که
همیاری نشسته با ما چای می نوشه

#ابی
۱۱ تیر
آفریییییییین :) :*
۱۱ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید