کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال علیرضا مویدی | دیوار
S3 : 15:26:12 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
به به ، با شناختی که ما از این گروه داریم مطمنم دیدن این نمایش خالی از لطف نیست ، به قولی هم فاله هم تماشا... پیش به سوی دژاوو
علی عبدالرحیم این را خواند
عمو فرهاد قصه ها این را دوست دارد
خیلی مخلصیم
۰۴ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
منتطر حضور گرمتون هستیم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید