تیوال | پروفایل علیرضا پرهان
S2 : 08:12:24
علیرضا پرهان 
مدیریت بازرگانی
دکتری  
مدیریت 
آزاد 
بورس - تئاتر 
تهران  
۰۱ اسفند ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کلفت ها | ۳★ سوراخ | ۱★ اودیسه | ۵★ مالی سویینی | ۱★ شب آوازهایش را می خواند | ۱★ ترور | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
دختر | ۵★