تیوال | پروفایل علیرضا جعفرزاده
S3 : 02:55:00
علیرضا جعفرزاده 
برق- کنترل
کارشناسی  
 
موسقی- تئاتر 
یکی مثل شما 
تهران / تهران  
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ناسور | ۵★ او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود | ۱★ ازدواج‌های مرده | ۱★