تیوال | پروفایل علیرضا حسینی
S2 : 19:17:17
علیرضا حسینی 
ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ
کاردانی  
ﺗﻬﺮﺍﻥ  
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺗﺌﺎﺗﺮ  
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ  
تهران / ﺗﻬﺮﺍﻥ  
۱۶ شهریور ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
در اتاق باد می‌وزد | ۵★ فتوحات گلشیری | ۵★ زندانی خیابان دوم | ۵★ چشم‌ های بسته از خواب | ۵★ شب دشنه های بلند | ۵★ زبان اصلی | ۵★ خانه‌ای در انتهای خیابان بهار | ۵★ آخرین نامه | ۵★ پک | ۵★ دیابولیک: رومیو و ژولیت | ۵★ هاروی | ۵★ اسکورسیزی | ۵★ مرگ هوتن | ۵★ نیمروز اسکاتلند | ۵★ هملت | ۵★ رویای یک شب نیمه تابستان | ۵★ پرده سوم؛ صحنه چهارم | ۵★ پرتقال های کال | ۵★ تشریفات | ۵★ ملکه زیبایی لی نین | ۵★ بیوه‌های غمگین سالار جنگ | ۵★ سوراخ | ۵★ گنجفه | ۵★ نگاهمان می کنند | ۵★ خشم اژدها | ۵★ شب آوازهایش را می خواند | ۵★ هتلی ها | ۵★ برنارد مرده است | ۵★ باغ آلبالو | ۵★ وقت ناهار | ۵★ دریا زدگی | ۵★ پپرونی برای دیکتاتور | ۵★ جوجه تیغی | ۵★ غولاقو | ۵★ زبان اصلی | ۵★ دست نیافتنی‌ها | ۵★ دومینو | ۵★ کامنت | ۱★ کامنت | ۵★ صبح روز بعد | ۳★ خانه.وا.ده | ۵★ شماره 91913 | ۵★ من | ۳★ قصه ظهر جمعه | ۵★
نمایشگاه‌های ‌تماشا کرده
ناوردگاه | ۵★