تیوال Alireza Gh | دیوار
S3 : 02:52:07
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
Alireza Gh
درباره مستند قطار مسیر۶۰ i
مستند خیلی خوبی بود ولی کمی ناپیوستگی در ارائه انبوه اطلاعات جمع آوری شده قابل مشاهده بود
رضا غیوری این را خواند
آذرمهر و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید