تیوال | پروفایل علیرضا فقیهی
S3 : 16:00:13
علیرضا فقیهی 
مهندسی شیمی
کارمند 
تاتر/فوتبال/ صخره نوردی/سفر 
مردم نصف عمرشونو صرف تمسخر عقاید دیگران میکنن، نصف دیگه اشو صرف عقیده داشتن به چیزهایی که دیگران مسخره میکنن! 
 
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
رگ | ۴★ استندآپ کمدی جایزه داروین | ۵★ جنگ شب ها می رسد | ۵★