کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل علیرضا فقیهی
S3 : 09:29:06 | com/org
علیرضا فقیهی 
مهندسی شیمی
کارمند 
تاتر/فوتبال/ صخره نوردی/سفر 
مردم نصف عمرشونو صرف تمسخر عقاید دیگران میکنن، نصف دیگه اشو صرف عقیده داشتن به چیزهایی که دیگران مسخره میکنن! 
 
۲۴ اسفند ۱۳۹۳