تیوال علیرضا قاضی | دیوار
S3 : 00:50:35
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
بیصبرانه منتظر دیدن دوباره ی بازی فوق العاده آوا هستیم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فعل بودن برای ما با پدر و مادر هامون صرف میشه ، حالا اما در این جا در شرایطی قرار می گیریم که فک کردن بهش سخته چه برسه خودتو تو دل ماجرا ببینی...
خاطرات و صحنه های زیادی توی ذهنتون مرور میشه که شروعشون با اجرای آوا اتفاق میوفته ولی بعد از نمایش رهات نمیکنه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید