تیوال | پروفایل علیرضا ثانی
S2 : 22:50:55
علیرضا ثانی 
مهندسی فناوری اطلاعات
کارشناسی  
کارمند 
موسیقی ، تیاتر ، سینما، عکاسی 
تهران / تهران  
۲۰ فروردین ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
صد درصد | ۵★ آدامس خوانی | ۳★ جان گز | ۵★