تیوال | علی ژیان درباره نمایش در بارانداز: به آگاهی می رسد پیش فروش بلیت نمایش "در بارانداز"
S3 : 22:39:49
به آگاهی می رسد پیش فروش بلیت نمایش "در بارانداز" برای ٣ روز نخست با تخفیف ویژه ٢٠% آغاز شد. ژانر ١٨+