تیوال | پروفایل امین قنبری
S2 : 21:26:12
امین قنبری 
کامپیوتر
استاد دانشگاه 
کامپیوتر شعر موسیقی تئاتر 
 
۱۱ اردیبهشت