کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امیر جدی
S3 : 07:40:54 | com/org
امیر جدی 
مهندسی برق
کارشناسی  
مهندس مشاور 
 
تهران / تهران  
۲۸ دی ۱۳۹۲