تیوال | پروفایل امیرعلی یکتا
S3 : 13:30:20
امیرعلی یکتا 
 
 
تو مثل ستاره شمالی پیدا شده راه از نگاهت 
 
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
زندگی در تیاتر | ۵★ کلفت ها | ۳★ سیزده | ۵★ تجربه های اخیر | ۵★ دلقکهای غمگین | ۵★ لوله | ۵★ آوانتاژ | ۵★