کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امیر اسحاق
S3 : 22:42:22 | com/org
امیر اسحاق 
گرافیک رایانه ای
آزاد 
تئاتر (نمایش ایرانی ) موسیقی ، شعر و ادبیات ، عکاسی  
بازیگری و دستیار کارگردانی تئاتر  
تهران / تهران  
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳