آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر هوشنگ صدری: *******ســــال نـــــو مــــبـــارک******** ....................................................... سال
S3 : 14:34:13 | com/org
*******ســــال نـــــو مــــبـــارک********

.......................................................

سال و نــو و روز نـــو تا بوده همین بوده *****پــایــان زمستان با نــوروز قــریــن بوده

ایـــن دایـــره از اول انـــگار چــنین بوده *****گه زیــن تو بر پـشت و گه پشت به زین بوده
سال نو مبارک جناب صدری
۰۱ فروردین ۱۳۹۴
سال نو شما هم مبارک جناب صدری عزیز
۰۸ فروردین ۱۳۹۴
سلام دوست گرامی، هنردوست*

ببخشید پیامتون رو دیر دیدم.
سالم و شاد باشید*
۱۰ فروردین ۱۳۹۴
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید