تیوال | پروفایل امیر عادل تختی
S3 : 12:10:48
امیر عادل تختی 
کامپیوتر
کاردانی  
آزاد 
دانشجو 
تئاتر و سینما و ادبیات  
کردستان / بیجار  
۰۲ تیر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
دو در شصت (۲ در ۶۰) | ۲★ کارگاه بازیگری | ۱★ ایران استرالیا | ۵★