کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امیرحسین مجیری
S3 : 19:17:26 | com/org
امیرحسین مجیری 
کارشناسی ارشد زبان شناسی
کارشناسی ارشد  
علامه طباطبایی 
کارشناس آموزش و پژوهش 
سفر، کتاب‌خوانی، پیاده‌روی، سینماروی، تئاتربینی 
یک دقیقه سکوت amaje.ir 
- مهندسی کامپیوتر، دوره ی کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ - زبان‌شناسی گرایش آموزش زبان فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ - تحویلدار بانک اقتصادنوین، شعبه‌ی میرداماد تهران، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ - کارشناس آموزش و پژوهش، بنیاد سعدی، ۱۳۹۳ تاکنون 
تهران / تهران  
۰۵ تیر ۱۳۹۱