تیوال | پروفایل دختر زمستون
S3 : 21:54:23
دختر زمستون 
کارشناسی ارشد  
 
 
تهران  
۱۵ شهریور
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ستاره شناس | ۴★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
ما همه با هم هستیم | ۴★ قسم | ۱★ ایده اصلی | ۳★ شبی که ماه کامل شد | ۴★ متری شیش و نیم | ۴★ عرق سرد | ۳★