تیوال | پروفایل آناهیتا عامری
S2 : 07:17:32
آناهیتا عامری 
مهندسی کامپیوتر
برنامه نویس 
تاتر 
تهران  
۲۲ اسفند ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آخر بازی زندگی در تیاتر در میان ابرها سونات پاییزی بازگشت به خانه ماتریوشکا بیرون پشت در ماتریوشکا خدای کشتار