تیوال | پروفایل آناهیتا عامری
S2 : 06:32:35
آناهیتا عامری 
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی  
برنامه نویس - بازیگر تاتر 
تاتر - نقاشی - برنامه نویسی 
تهران  
۲۲ اسفند ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آواز قو لاموزیکا سوم سیزیف آخر بازی زندگی در تیاتر در میان ابرها سونات پاییزی بازگشت به خانه ماتریوشکا بیرون پشت در ماتریوشکا خدای کشتار