کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آناهیتا شمسی نیا
S3 : 09:24:38 | com/org
آناهیتا شمسی نیا 
نمایش
دیپلم و زیر دیپلم  
هنرجو 
تئاتر، سینما، بازیگری، موسیقی، کتاب، پیانو  
١٧ ساله. 
تهران / تهران  
۳۱ شهریور ۱۳۹۶