تیوال | پروفایل Fariba Akbari
S3 : 09:34:23
Fariba Akbari 
رادیولوژی
رادیوتراپیست  
سینما - تئاتر - کوه - راه پیمایی  
 
۲۷ اسفند ۱۳۹۷