تیوال | پروفایل Fariba Akbari
S3 : 18:51:40
Fariba Akbari 
رادیولوژی
رادیوتراپیست  
سینما - تئاتر - کوه - راه پیمایی  
من خدایی را میپرستم که رقصیدن را بداند ( نیچه چنین گفت زرتشت ) 
 
۲۷ اسفند ۱۳۹۷