تیوال لوتوس | دیوار
S2 : 20:07:04
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
لوتوس
درباره نمایش یک روز تابستانی i
یک تیاتر عالی، ساده، بدون نقص ،همه چیز در بهترین حالت خودش بود.