تیوال | پروفایل مهدی رزمجو
S3 : 03:39:20
مهدی رزمجو 
 
 
تهیه کننده تئاتر 
تهران / تهران  
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پروانه الجزایری هوس و هفت دقیقه صدای خاموشی پرسه های موازی آوازه خوان خیابان های منهتن مرگ فیدل اوبو بازیافتی ها مزون ازدواج آقای می سی سی پی زندگی در تیاتر شیروانی داغ خروج ممنوع شایعات پری خوشبختی های کوچک سوسک شدن سوراخ استیو جابز بولدوزر فهرست سیزیف صعود مقاومت پذیر آرتور و اویی رومیو و ژولیت اتاق ورونیکا دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟ خدایگان مسئله غامض گوریل صد درصد هامان کشان مثل شلوار جین آبی خدای کشتار در داد سه شب با مادوکس کامنت زبان اصلی راس ساعت یازده خرده جنایت‌های زناشوهری کالیگولا ضیافت شبانه ای برای شبنم.‌‌.. بلوری ها P2 افسون معبد سوخته هملت مجلس ضربت زدن ترور خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و مرگ میرزا تقی‌خان فراهانی مزامزا تیولا ادیپ افغانی خانه نم زده فاستوس۲۰۱۶ وقتی زنجره ها شیهه می کشند