آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل آرش ملاکی
S3 : 19:06:51 | com/org
آرش ملاکی 
حسابداری-مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
کارشناسی ارشد  
بازرس و حسابرس بیمه و بانک 
موسیقی -تاتر -سینما-عکاسی-گردشگری 
متولد اسفند1352 شمیران - لیسانس حسابداری و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (بازاریابی) - کارمند بیمه کشاورزی بانک کشاورزی-عاشق عکاسی و گردشگری و کنسرت و تاتر و سینما Instagram : Arashmallaki7 
تهران / تهران  
۱۹ آذر ۱۳۹۶