تیوال | پروفایل آرش
S3 : 21:28:41
آرش 
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد  
مهندسی نرم افزار 
شعر ادبیات - موسیقی ، تئاتر ،عکاسی ، کوهنوردی ، طبیعت گردی . . . 
تهران / تهران  
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
این یک پیپ نیست | ۵★ بی پدر | ۵★ موسیو ابراهیم | ۱★ افسون معبد سوخته | ۵★ صور اسرافیل | ۵★ دیوار برلین | ۱★ کابوس نامه | ۱★ من چه جوری ممکنه یه پرنده باشم؟ | ۳★ خدای کشتار | ۵★ لامپ | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
گذشته - le passé (هنر و تجربه) | ۳★ حوض نقاشی | ۳★