کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آرش رضایی
S3 : 00:43:58 | com/org
آرش رضایی 
مکانیک
کارشناسی ارشد  
همه چیز و هیچ چیز 
سینما.تئاتر 
عاشق تئاتر و سینما.متولد 24 اسفند 1369  
کارگردانی.بازیگری.نویسندگی چنداثرو راهیابی به جشنواره های کشوری واستانی 
تهران / تهران  
۲۶ بهمن ۱۳۹۲