آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل رضا قسمتی
S3 : 21:30:55 | com/org
رضا قسمتی 
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  
علم و صنعت ایران 
مشاور و تحلیل‌گر پروژه‌های مدیریتی و سازمانی 
تئاتر، سینما، پژوهش، ورزش‌های هوازی، ادامه تحصیل! 
دست از طلب ندارم تا کام من برآید // یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید 
تهران / تهران  
۱۶ آبان ۱۳۹۱