آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ابرشیر
S3 : 23:52:54 | com/org
ابرشیر 
کارشناسی  
 
ادبیات ،نوشتن ،تاتر ، سینمای مولف ایران، اروپا و سینمای مستقل آمریکا و جهان ، موسیقی،معماری،نقاشی،جامعه شناسی، محیط زیست، فلسفه ، یوهان سباستین باخ ،ابرها 
تهران  
۰۷ دی ۱۳۹۲