تیوال | پروفایل آرزو نوری
S2 : 07:19:10
آرزو نوری 
علوم ارتباطات
کارشناسی ارشد  
علامه طباطبایی 
روزنامه نگار 
http://973.blogfa.com 
این شعر نیست، یک مشت خون گرم است، سیال و شعله‌ور ....  
تهران / تهران  
۳۱ شهریور ۱۳۹۲