تیوال | پروفایل آرزو امیری
S3 : 17:23:26
آرزو امیری 
MBA
کارشناسی ارشد  
مدیر بازرگانی خارجی 
 
تهران  
۱۰ آبان ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
شاه ماهی | ۳★ پروانه الجزایری | ۴★ سیزیف | ۵★ جنایات و مکافات | ۲★ سر میز شام | ۲★ سالگشتگی | ۵★ اوبو | ۴★ تابستان | ۵★ وقتی خروس غلط می‌خواند | ۳★ نگهبانان تاج محل | ۱★ پس از برخورد جسم سخت به سر | ۳★ زندگی در تیاتر | ۵★ تن شوری | ۴★ طناب | ۲★ محبوبه ها | ۳★ خرده نان | ۴★ تیمون آتنی | ۱★ عصری با نمایش | ۵★ نقطه سر خط | ۵★ بینوایان | ۱★ چسب هایش | ۴★ زندگی در تیاتر | ۵★ سیزیف | ۵★ تیاتر | ۲★ فالش‌ خوانی در چهارراه فخرآباد | ۵★ گوریل | ۳★ دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟ | ۴★ مثل شلوار جین آبی | ۵★ او | ۵★ باغبان مرگ | ۵★ پنج ثانیه برف | ۱★ از زیر زمین تا پشت بام | ۵★ شمس پرنده | ۵★ بیتل ها | ۱★ هملت در روستای مردوش سفلی | ۳★ بیرون پشت در | ۵★ هم هوایی | ۵★ همه دزدها که دزد نیستند | ۵★ کالون و قیام کاستلیون | ۵★ تو دهنتُ می بندی یا من ؟ | ۵★ مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
درساژ | ۵★ چند متر مکعب عشق | ۱★